Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Laten we de zaken nu toch alsjeblieft zo laten als ze zijn; „dan kunnen jullie (Dubliek) als je wil, de klokken allemaal „V2 vöör zetten en, dan win je nog 10 minuten bij Amsterdam! „Maar laten wij nu blijven zooals we zyn en, Greenwich behouden! Die willen dus ook twee tijden behouden: met verschil „van 72 uur! Misplaatst korservatismeI

Waartegenover zou kunnen staan, dat anderen, doodeenvoudig Görlitztijd aannemen en, derden vrij laten de klokken l/2 nar achter te zetten — eveneens dan nog met 10 minuten winst bij Amsterdam.

Dus van links zowel als van rechts wil men 10 minuten winst bij Amsterdam!

Nu zeg ik: vox populi, vox Dei! Allons-y voor 10 minuten winst bij Amsterdam!

Dat enkel verkregen wordt door hi t juiste midden te nemen tusschen Greenwich en Görlitz! Dit alléén bevredigt alle partijen.

Enige maanden geleden heb ik mij veroorloofd een rekwest in te dienen bij ZEx. den Minister van Binnenl. Zaken in gelijken geest.

Daar ZEx echter veel papier schijnt te laten vernietigen, vrees ik wel, dat mijn aanvrage in de verbrijzel-machine terecht is gekomen.

Antwoord daarop heb ik althans tot heden nog niet mogen ontvangen; tot mijn niet te onderschatten leedwezen.

Maar wellicht komt het nog.

UTRECHT 1907.

Sluiten