Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer hersteld, doch herstelling — voor zoover dit mogelijk is — van het onrecht, hem aangedaan, kan en mag niet achterwege blijven. Elk recht geaard Vaderlander zal dit beamen. Met des te meer liefde zal hij dan blijven goeddoen en trachten, nuttig te zijn voor de Maatschappij.

Ieder, die van Hall kent, weet, hoe zeer zijn edel hart werd gegriefd, al heeft hij zijn groot en onverdiend lijden, geduldig en moedig gedragen.

'tls dus te hopen dat elkeen, die dit korte levensbericht leest, zal medewerken tot het verkrijgen van eene openlijke rehabilitatie van wege 's lands regeering, voor den man, die, zoowel, ter moreele vergoeding voor 't hem aangedane leed en onrecht, als ter belooning van zijne groote verdiensten, hierboven slechts ten deele vermeld, waarlijk wel aanspraak heeft op eene Koninklijke onderscheiding.

Sluiten