Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Groeve "1" ' ™

„ Spijkerboor m 150

^ de Hilte „ 2.30 tot 2Ao

„ Bonnerveen >, 3.45

Oasselternijeveen „ 4.60.

Bij de samenkomst van Voorste- of Burgerdiep en (iroote

Diep 5.00.

Bij de bronnen der verschillende takjes van 1- tot 17 meter.

Wij willen nu onze eerste wandelingen gaan maken en tot hoofddoel daarvan nemen het merkwaardige stuk land, dat tusschen die twee rivieren gelegen is, den Hondsrug. Zou die naam beduiden: den landrug aan de Hunze? Het is wel eens beweerd ) en dan werd er bij gezegd, dat de namen van zeker dorp ot plaats bij Groningen „Nutspete" of „Untspete' of „Unspete ook verband zouden houden met denzelfden wortel en die van het Hoendiep evenzoo. Unsrug en Unsdiep zouden oude spellingen dier namen zijn.

DE HONDSRUG IN GRONINGEN.

Al klonk het wat blufferig, dat Groningen, zooals een echte inboorling mij voor jaren schertsend zeide, evenals Rome op zeven heuvelen gebouwd was, toch zijn er in vele straten zachte golvingen van den diluvialen ondergrond waar te nemen. Dat is alles Hondsrug. Graaft men te Groningen ergens een straat op, waarin niet al eens vroeger is gewoeld geworden, riolen zijn gebouwd, gaspijpen zijn gelegd en herlegd, dan treft ons na de laaj; vlak onder de straatsteenen meestal een zwarte grondlaag, gevuld met tallooze brokken van beenderen en misschien meer keukenafval En geheele beddingen van mest. Een voorbeeld van het laatste trof ik aan, toen op het terrein der Rijks hoogere burgerschool op mijn last een kuil werd gegraven, dien wij met heidezand en turfmolm zouden vullen voor een aan te leggen rhododendrum-perk. De man, met het graven belast, kwam bij mij met een paar handenvol beste koemest, in alle opzichten als stalmest herkenbaar, in den loop der jaren door het gewicht van

1) Dr. Volksalm. 1890, p. 154.

Sluiten