Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar het vroeger vermelde „Sigarenbruggetje" brengt. Als wij dit overgaan, komen wij te Paterswolde. Maar deze nog al bekende wandeling behoori ook al weer niet tot mijn bestek. Naast het gemeentehuis van Haren hebben wij den reeds vroeger genoemden weg, die van de haven komt. Wij gaan hem nu in. Maar aan den eersten hoek gaan wij nu links. Wij kunnen opmerken, dat deze ,,Achterweg" vrij nauwkeurig den voet volgt van den Hondsrug. Het is een aardige weg, rijk aan afwisseling en aan mooie uitzichten. Links van ons telkens de helling van den Hondsrug, maar... hoe langer hoe minder sprekend. Onze weg is steeds zanderig. Misschien het afspoelsel van de hoogte. Rechts hebben wij ook nog wel zand, maar meestal toch veenachtige, dus alluviale weiden, het fabrikaat van den ouden stroom uit Drenthe. Hier en daar, als wij achter de bosschen van Voorveld komen, treffen wij oude veenplasjes aan en kleine turfmakerijen, die aan het landschap het echt „Hollandsche" karakter geven. Zoo nu en dan neemt de weg een sterken draai, maar dat hindert niet. De bosschen van Paterswolde en Oosterbroek zijn telkens van een ander voorkomen en andere groepeering. En dan het soms diep blauwe water, dc frisch groene weilanden met naar melk riekend vee, hier en daar een boerenhofstee, ginds een hel rood pannendakje, dat alles geeft een tafreel, waarbij ik wel buitenlanders in even groote verrukking heb gezien als zij mij in de Beijersche Alpen.

Duidelijk zien wij hier, dat de A aan zijn linker oever ook een zandrug heeft en dus een breed dal vormde tusschen twee hoogten. Het hooge bruggetje, rechts van Glimmen, dat wij over moeten, als wij naar Oosterbroek, Eelde en Paterswolde willen gaan, is de moeite van een bezoek waard. Wij kunnen vóór Glimmen ook naar links gaan en komen dan bij Kooikamp op den Rijks-straatweg terug. Van de remise Harendcrmolen bereikt men, wandelend, langs dezen weg en over die brug in 1 uur de tol bij Oosterbroek en van daar in 30 minuten Eelde (tramstation naar de stad), of in 1 uur door Vosbergen en De Duinen het Familiehotel of de Twee Provinciën te Paterswolde.

Maar wij gaan nu alleen maar kijken op de brug en dan terug tot de splitsing, om dan weer het zuiden in te gaan, eerst langs de bosschen van Glimmen en dan dwars er doorheen, op een paar honderd meter van het Huis. Deze weg is publiek. Aan weerskanten is de laan door een hek afgesloten. De weg tusschen de typische dijkjes, de gewone bevrediging van weien bouwlanden, kronkelt sterk en splitst zich meermalen. Loopt maar toe, ge komt altijd op den straatweg. Als men telkens rechts houdt, bereikt men het pompstation der Groninger waterleiding. Ik ben hier met mijn gezelschappen altijd vriendelijk

Sluiten