Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wanneer zou nu de mensch in Drenthe zijn gekomen?

Het is uit tallooze vondsten volkomen zeker bewezen, dat de rechtop gaande, sprekende en philosopheerende mensch van ijstijden getuige is geweest. Hij heeft tijdens de geheele diluviale periode, een paar honderdduizenden van jaren, de aarde als hoogste ontwikkeling van het levende wezen bewandeld. Maar die eerste menschengeslachten stonden nog ver beneden de minst beschaafde van onze jaartelling. Juist in Frankrijk, België en Westphalen zijn menschenbeenderen en voortbrengselen van nijverheid en kunst gevonden, die te gelijk met fossielen uit de dierenwereld den mensch tot tijdgenoot maakt van de wording onzer diluviale streken. Maar wanneer is dat geweest?

f.

ƒ. Een gladde steenen beitel, waarschijnlijk nat. grootte. Uit liet steengraf vait Tinaarloo. (bl. 57 en plaat LXl.i

En zoo wij dat al wisten, wanneer is dan de eerste familie of stam uit die streken naar Nederland, speciaal naar Drenthe gekomen? Dat weet men niet. Maar laat ons zeggen, op grond van 't geen men omtrent den duur van geologische perioden moet gissen, voor 20000. jaar! De eerste bewoners! Ja, maar die hebben de hunebedden niet gebouwd. Die eerste bewoners leefden van de jacht en de vischvangst en van hetgeen zij op het veld en in de bosschen aan eetbare vruchten en kruiden vonden. Zij hadden natuurlijk al eenig huisraad in hun woningen, en wapens, door henzelf vervaardigd. Later klommen zij op in beschaving en maakten zij betere wapens of kregen zij de laatste door den handel mei meer ontwikkelde stammen. De ruwe steenen beitels, die

Sluiten