Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoogen. Hollandsche landschap met zijn weiden en slooten en vee behagen vindt, afgewisseld door welige akkers, knappe, bedrijvige boereplaatsen, hier en daar een mooie groep boomen aan een kronkelend water, wie kleuren en zeldzame luchten kan bewonderen, die zal in den mooien tijd van 't jaar over de volgende „flinke wandelingen" zeer tevreden zijn. 't Zijn geen loopjes van een uurtje, zij duren er twee of drie. Ze zijn circulair en volgen dus niet denzelfden weg heen en terug. De tijden reken ik van de stad tot de stad. Ieder weet, waar hij woont, en kan er dus de tijden bijvoegen, die hij van zijn huis naar het beginpunt en van het eindpunt tot aan zijn huis noodig heeft. Wij gaan met de zon om.

1. Apoort. Den Paterswolderweg op en dan rechtsat de Drentnsche laan ingaan. Bij den tol rechtsaf door Bangeweer naar Hoogkerk en dan terug naar de Apoort (2i/2 uur)-

2. Apoort. Langs het Hoendiep naar Hoogkerk. In het dorp rechtsaf de Kerklaan in en deze houden tot den langen rechten weg, die rechtsaf naar den Rijksstraatweg gaat. Dezen bereikt men bij den vroegeren tol; hij brengt ons over Kostverloren naar de stad terug, hetzij naar de Kranepoort of naar de Apoort

(21/2 uur)- . ., t ,

3. Als no. 2, maar te Hoogkerk langs de suikerfabriek naar

de brug bij Vierverlaten. Dan rechtsaf langs het rivierachtige Aduarderdiep tot een andere brug, die men een half uur na de eerste bereikt. Deze over en naar het dorpje Leegkerk. Daarna

verder als bij no. 2. (3 uur).

4. Apoort of Kranepoort, langs een der wegen naar de zaagmolen _ Van Calcar aan den Leeuwarderstraatweg. Dezen volgen tot waar hij zich links naar Aduard en Zuidhorn ombuigt. Wij gaan rechtuit naar Dorkwerd. Hier per voetveer het Reitdiep overgegaan en het pad door de weilanden nemen, dat in eenige minuten naar den Paddepoelsterweg voert. Langs dezen weg naar de Boteringe- of Ebbingepoort (2 uur en 3 kwartier)

5 Ebbingepoort. Langs den Korreweg tot aan zijn oostelijk einde. Hier een pad ingaan, dat ten deele over een oud dijkje langs de voormalige Hunze loopt. Bij de plaats Zorgwijk komt men op den weg, die deze met Oosterhoogebrug verbindt. Langs het Damsterdiep naar de Steentilpoort (D/2 uur)-

6. Van deze poort naar Oosterhoogebrug. Daar rechtsaf, de twee bruggen over, bij de tweede weer rechtsaf, den kleiïgen dijk op langs het Eemskanaal en weer naar de Steentilpoort of de Bontebrug (Winschoterdiep) (1 uur). Die kleidijk eischt, dat het weder een dag of wat droog is geweest.

7. Als bij no. 6, maar na de tweede brug gaat men rechtdoor, de weg volgt meestal den ouden Hunzestroom; hij kron-

Sluiten