Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelt dus sterk. Waar hij de Hunze onder een hoek van bijna 90 verlaat, bereikt men spoedig den tol, maar gaat hier niet links naar Middelbert of Engelbert. Rechtuit steeds den weg volgend, komt men bij Oude Roodehaan aan het Winschoterdiep. Naar de Bontebrug (21-, uur).

Velen te Groningen hebben niet het flauwste vermoeden van deze wandelingen. Zij bieden toch veel moois aan. Er zijn er nog wel meer. Maar wij zullen ze niet in (meer) bijzonderheden beschrijven, omdat zij niet tot ons terrein behooren.

De wandeling langs den Heereweg naar Haren of Harendermolen en langs dien weg terug, of, voor de variatie afgewisseld door gedeelten van de oostelijke en westelijke Achterwegen, heb ik al uitvoerig behandeld. Zij eischen van het Heereplein tot daar terug van 2 uur tot 3 of zelfs 4. Nu is dat naar mijn smaak lang genoeg, wanneer men namelijk, zooals hier, gedwongen is, een groot stuk wegs tweemaal te begaan. Van het Heereplein tot De Kamp is de afstand goed 3 kilometer; dat stukgaat men tweemaal. Allicht zal men het verkiezen voor den terugtocht öf de tram, of den trein te nemen. Wil men de stad voor een oogenblik eens vergeten, zich werkelijk eens ontspannen, lui zijn en zuurstof happen, dan doet men verstandig, dat men niet per gelegenheid wegreist en te voet weeromkomt; want dan heeft men op de wandeling de stad vóór zich, de weg, dien men gaat, loopt als het ware dood. Alle idee' van vrij zijn wordt daardoor weggebannen. Neen, de vrije natuur in, al verder en verder, door niets weerhouden in zijn lust, om zoo ver te gaan als men wil. En dan, als men het eindpunt gekomen acht, per tram of per trein terug, dat is de ware wijsheid.

WANDELINGEN, DIE VAN HARENDERMOLEN UITGAAN.

^ Het is ons te doen om een langen „voormiddag" buiten. Na 't ontbijt gaan wij, mijnheer en mevrouw en de verdere leden van het gezelschap, per stadstram naar het Boschhuis en van daar per retourkaart naar onze bestemming. Jammer, dat het wat duur is en de tram „niet alles". In de eerste klasse zit men vrij goed, maar 't is een klein hokje. In de tweede klasse zit men al even gedrongen, wanneer alle plaatsen bezet

Sluiten