Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUIDLAREN.

Het grootste, mooiste en voornaamste dorp van Noord-Drenthe vertoont zich op de chromotopographische kaart als een onregelmatige, min of meer vierkante vlek, die door verschillende, soms rechte, meestal gebogen witte lijnen wordt doorsneden. Dat zijn de wegen. Een systeem, gebaseerd op de rechte lijn en den

MIDLAREN. — Hunebedden, uit het Zuidwesten gezien.

rechten hoek als hoofdgedachte van den aanleg, komt hier dus niet voor. Twee zijden van dat vierkant hebben de ons zoo wel bekende richting van den Hondsrug, de beide andere staan daar loodrecht op, zooals de hoofdwegen in Groningen en Noordlaren. Een zeer groot gedeelte van de ruimte wordt ingenomen door den Brink en de kleinere brinken, en deze zijn grootendeels met opgaand hout bezet, terwijl de erven bij de verschillende

Sluiten