Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu nog een gebeurtenisje uit den ouden tijd, zoo'n goede honderd jaar geleden, opgeteekend door een ouden bewoner van Zuidlaren.

In ons dorp was toen ter tijd jaarlijks een kermis en dan had de Meester, die 14 dagen vacantie had, de gewoonte de school voor een dag of wat te verhuren aan kermislui, die er vertooningen gaven of er een of ander in verkochten. Nu gebeurde het, dat er iemand bij den Burgemeester kwam om de

ZUIDLAREN. — De N. H. Kerk. Teekening, afgestaan door den Heer Peters.

school te huren en dat ging aan. Een paar dagen later zou de man zijn zaken in de school regelen, komt bij de deur, die is gesloten. Nu naar den Burgemeester, die met den veldwachter medegaat. De Meester is niet te spreken. Nu wordt de smid gehaald met sleutels en doet het slot open. Maar in de school komen, daar was geen sprake van, tafels en banken waren er voor opgestapeld. Nu bij een raam, waaruit een glas genomen werd om een pen er uit te nemen; dan kon 't raam opgeschoven worden. Toen de veldwachter zijn arm door 't glas stak, stond Meester van binnen met een stokje en sloeg hem daarmede op

Sluiten