Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik hier den trein afwachtte, moest de helft van de passagiers buiten het gebouw blijven, zoo groot was de toevloed.

f. Gieten—Assen.

Dezen weg heb ik meer dan eens gewandeld, maar nu is er een spoorweg en vervalt deze wandeling althans tot Rolde, omdat hij niets oplevert dan heide. Ik ga graag door de heide, maar dan over een karrespoor of een voetpad. Een straatweg door de heide, dat loopt wel gemakkelijker, maar is vervelend.

Van Rolde tot Assen is de weg daarentegen zeer fraai, al zijn er ook bij Amelte veel zware boomen gevallen, die grooten luister bijzetten. Zij hebben zeker het enthousiasme van Henry Havard ontvonkt, als hij zegt1): „Je connais peu de routes en Europe qui soient plus agréables que celle d'Assen a Rolde", waarna hij zich in allerlei bijzonderheden daarover verdiept. Het mooiste punt is wel de brug over het Deurzer diep, ongeveer halfweg, dat nog altijd hoogst verkwikkelijk aandoet.

Bij Assen neemt de weg het karakter aan van een straat in een voorstad en is dus de „wandeling" in eigenlijken zin afgeloopen. Wij komen den Drenthschen Haag binnen dicht bij het station en zijn daarmede gediend, als wij terstond den trein noodig hebben.

Over Assen zelf zal ik niet spreken. In den straks aangehaalden Gids van den Noord-Ooster spoorweg is dat reeds door een ander gedaan en bovendien zal er bij uitgever dezes nog een Gids verschijnen, opzettelijk aan deze merkwaardige plaats en haar omgeving gewijd.

Een afstandentabel moge mijn werkje besluiten.

Lengten der wandelingen in no. 6 in Kilometers: Station Zuidlaren—Oude Molen—Taarlo—Loon 7.7

Loon—Assen (Station) 4.0

Loon—Rolde 40

Gasteren—Rolde 6.1

Anloo—Eext 3 8

Annen—Eext 4 0

Eext—Halte Eext 2.1

Eext—Gieten 2.6

Annen—Gieten 6.2

Gieten—Station Gieten 1.1

Rolde—Assen (Station) 6.0

1» Les Frontières menaceés, p. 192.

Sluiten