Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Er behoort waarlijk eenige moed toe het aantal handleidingen voor teekenen en schilderen met nog eene te vermeerderen, en ware het niet dat in de meeste dezer werkjes leemten zijn, die aanvulling behoeven, zoo zoude ik mij er van onthouden hebben. Mijn doel is practische, uitvoerbare aanwijzingen te geven, zoowel voor den beginner als voor den vergevorderde. Wie evenwel meenen mocht uit dit boekje te kunnen leeren, hoe een landschap of een portret moet geschilderd worden, zal bedrogen uitkomen.

H. M. KRA.BBÉ.

Sluiten