Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aquarelfixatief 20 gram Dammarhars 3 ,

Zinkoxyde 3 ,

Dit goed gemengd met het tempermes op te strijken of verdund met een weinig petroleuin-essence met een kwast. Deze ondergrond droogt onmiddellijk.

"Wat de behandeling van het zachte pastel betreft, moet men zorgen niet teveel kleuren op elkander te zetten, en zoo men donker op licht of omgekeerd wil aanbrengen, deze plaatsen met een watje even af te vegen, waarna de nieuwe verf beter pakt. Men strijke met het pijpje als met een met olieverf gevulde kwast en zoo men de juiste kleur niet voorhanden heeft, merke men op, waaruit zij bestaat en brenge deze na elkander op dezelfde plaats aan, waarna men ze met den vinger luchtig uitwrijft. Of men smeert de kleuren op den top van den wijsvinger tot het mengsel naar wensch is en brengt het zoo op de plek, waar het wezen moet. Deze wijze van doen geldt evenwel slechts voor kleine plekken.

Voor vleeschtonen zijn te vermijden de chromaatgelen, cadmiums en zinnobergroen (ofschoon ze bij avondverlichting wèl noodig kunnen zijn).

De beginner vermijde te kleine voorwerpen af te beelden. Eenvoudige vlakke kleuren, die in niet te ingewikkelde vormen kunnen worden aangezet, verdienen de voorkeur. Is men geen vaardig teekenaar, dan make men de schets eerst op een ander stuk papier en prikke langs de lijnen gaatjes en brenge de schets over als aangegeven is op pag. 12; men trekt ze daarna om met zacht conté. Men zorge steeds kleuriger en donkerder dan het model aangeeft te beginnen, omdat men zoo spoedig de lichte partijen te wit, dus kleurloos maakt. Geeft eerst aan een hoogste licht en een donkerste schaduw en daarna de middentoon. Het eenvoudigst is om het papier vooraf een toon te geven en daarna pas de teekening op te brengen, omdat lichte kleuren zich daarop als licht verhouden, terwijl ze op wit papier donker aandoen.

Sluiten