Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Begint een teekening te mislukken, 't zij door een te zware of vuile verflaag of door foutieve teekening, spons dan liet slechte gedeelte, of zoo noodig, de geheele aquarel af. Het is beter opnieuw te beginnen, dan door te gaan op een slechten ondergrond, waar men ten slotte toch zou moeten eindigen er alles af te wasschen. Goed Whatmanpapier houdt die bewerking wel uit, en wordt het al te week, zoodat het bij het opdrogen begint te scheuren, dan beplakt men het aan de achterzijde met dun, stevig papier en vult de naden aan de voorzijde door middel van een mesje met de verf zoo uit de tube en die 't meest aan den toon en kleur nabij komt. Wanneer dat droog geworden is, bestrijkt men alléén die plaats met aquarelfixatief (Vibert) — en men kan weer doorgaan. Zoo'n ongeval is hoogst onaangenaam en een beginner doet beter alsdan een nieuwe teekening te beginnen, doch waar een aquarel reeds ver doorgevoerd is, kan dit middel van dienst zijn. Het lichter maken van gedeelten met behulp van een kwast moet steeds zeer voorzichtig gebeuren, daar 't papier er altijd een weinig door beschadigd wordt. Het sponsje in teekenpen doet geen kwaad, maar kan niet altijd gebezigd worden, omdat het een breed licht veroorzaakt. Scherpe lichtjes kan men vegen door twee stukjes perkamentpapier zoo naast elkander te leggen dat de plaats waar t licht moet komen, onbedekt blijft. Houdt de stukjes papier stevig aangedrukt en poets met het sponsje of de kwast tot het plekje er tusschen schoon is.

Het aqnarelleeren buiten is daarom vooral zoo prettig omdat men bijna geen bagage heeft mee te nemen. Een „bloc" Whatman of een licht, bespannen teekenplankje, een doos met tuben verf, penseelen en ingeschoven vouwbaar palet, een veldflesch met water en een theekopje vormen uw uitrusting. Een vouwstoeltje kan er desnoods nog bij, hoewel niets aangenamer zit dan 't malsche gras. Kies bij voorkeur een plek, waar een sloot of vijver in de buurt is, dan behoeft ge niet zoo zuinig met 't water te zijn en gooi 't op een accoord met de zon. In 't zonnetje droogt uw teekening zoo snel en wint ge daardoor veel tijd. Teeken eerst uw gegeven met dunne, vlugge lijntjes, maak daarna het papier vochtig en zet het blauw of grijs der lucht aan, terwijl gij het licht

L

Sluiten