Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dezen toestand is de lijm voor dadelijk gebruik gereed. Nu spant men het linnen, dat stevig en niet al te grof mag zijn, op een raam, reinigt het met benzine en bestrijkt het met een mengsel van 70 gram der lijm en 5 gram in water gewreven zinkwit Als deze laag goed droog is, geeft men het een tweede van GO gram lijm en 20 gram zinkwit. Gedroogd, komt de derde laag van 50 gram lijm en 30 gram zinkwit om, wanneer deze hard is geworden, de vierde laag van 40 gram zinkwit te leggen. Na de eerste laag moet men het linnen afschuren met glaspapier. Voor paneelen kan deze zelfde grond dienen. Op dezen ondergrond is men volkomen veilig en behoeft men b. v. niet te vreezen, dat de verf deischilderij er bij stukken afvalt, zooals wel eens voorkomt. Om de achterzijde te bewaren, bestrijke men deze met een dubbele laag aquarelfixatief. Een grond, die evenzeer aan alle vereischten voldoet, maakt men door zinkwit te wrijven met petroleum-essence, waarbij men gelijke hoeveelheden retoucheervernis en aquarelfixatief (Lefranc) voegt; men bestrijkt het doek slechts eenmaal, en schuurt het, wanneer het na enkele minuten droog geworden is, met glaspapier glad. Men kan op dezen grond zoowel aquarelleeren als schilderen.

De verven. In Nederland en door geheel Europa worden gebruikt Nederlandsche, Belgische, Fransche, Duitsche en Engelsche verven. Als de beste der Nederlandsche fabrieken noemt men die van Claus en Fritz, eene firma, die met oudhollandsche degelijkheid zich niet aan 't nieuwe waagt en die dan ook langzaam maar zeker verdrongen zal worden, door de moer met hun tijd meegaande fabrikanten. Van Claus en Fritz zijn zeer goed: wit, zwart, rauwe en gebrande sienna en donker napelsch geel. Vervolgens telt onder de zeer goede verven die der firma A. Kuypers, die hare grondstoffen betrekt van de Fransche fabriek van Lefranc.

Talens en Co. te Apeldoorn brengen verf in den handel, waarvan de fijne soorten zeer goed zijn, mits men de moeite neme der nog jonge firma mede te deelen hoe men de kleuren gewreven wenscht. Zoo wenschen sommigen de verven taai en anderen weer dun. De decoratie- en studieverf dezer fabriek, zijn ook door haar goedkoopte zeer aan te bevelen.

Sluiten