Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beide Duitsche fabrieken van Schmincke & Co. en Schoenfeld wedijveren niet elkander, zoowel in goede qualiteit als groote verscheidenheid.

Mussiniverf. Behalve de zeer goede gewone olieverf, brengt Schmincke in den handel de z.g. Mussini-olieverf, die met niet meer lijnolie dan de verf tot binding noodig heeft, verder aangemaakt is met terpentijn, barnsteenvernis en copaïvabalsem. Deze verf droogt zonder merkbaar donkerder worden op en is zeer mooi van kleur.

Petroleumverf. Schoenfeld fabriceert, behalve hare bekende olieverven, nog een groot aantal praeparaten, waarvan ik ten eerste noem de petroleum-verf, die in zooverre verschilt met de Mussini-verf, dat in plaats van copaïva-balsem, zurenvrije petroleum is toegevoegd. Het groote voordeel dezer verf is, dat bij het drogen geen huid gevormd wordt, maar dat de onderste deelen der verflaag 't eerst drogen en het werken van nat in nat daardoor veel gemakkelijker wordt. Bovendien vervluchtigen de terpentijn en de petroleum en laten de olie en de barnsteen-olie alleen als bindmiddel achter.

In een koele plaats, als b. v. een kelder, blijft de verf lang nat, terwijl men dit natblijven kan verlengen door aan de verf petroleum toe te voegen. In zonverlichte warme vertrekken is de verf zeer spoedig droog. Deze verf wordt eveneens slechts weinig donkerder. De kleuren zijn niet zoo mooi als van de Mussini-verf.

Lefranc & Co. is de meest wetenschappelijke firma. Met Vibert als technisch uitvinder, laat zij niets onbeproefd om hare producten aan de moeielijkste eischen te doen beantwoorden. Op de tubes staat aangegeven, waaruit de kleur gemaakt is, zoodat men steeds verzekerd kan zijn van hare soliditeit. Hoewel kunstenaars in den regel niet de moeite zullen nemen zelf te onderzoeken, loopt Lefranc daardoor toch de kans dat de een of ander zich laat voorlichten door een scheikundig ontwikkelden vriend, Deze verven zijn zéér mooi. Van nog een Fransche firma, Paillard & Co., kan ik ongeveer hetzelfde als van Lefranc zeggen.

In Engeland ken ik slechts de olieverf van Rowney & Co.,

Sluiten