Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk verrichten. Zij nemen niet korter dan 5, en niet langer dan 10 minuten in beslag.

Men houde er mee op, zoodra men een gevoel van moeheid bespeurt. Een pauze van eenige minuten moet tusschen iedere oefening gehouden worden.

Hoe gemakkelijk en weinig inspannend deze groep van oefeningen ook lijkt, toch is hun werking vol effect, hetwelk zich spoedig uit in een aangenaam warmtegevoel, gepaard gaande met eene lichte zweetsecretie en een vermeerderde werking der stofwisseling, wat in het bijzonder dan het geval is, wanneer men, wat aan zwakke personen veroorloofd kan worden, gedurende eenen korten tijd weder naar bed gaat.

Opdat de oefeningen niet te eentonig worden en daardoor gaan vermoeien en vervelen, raad ik nog de volgende seriën aan.

2de Serie.

Vijfmaal schuins in de hoogte steken van den eenen arm met schuins naar beneden steken van den anderen arm en van het been

aan den zelfden kant, met verwisseling van den anderen arm (resp. been) (fig. 6.)

Vijfmaal naar voren brengen van beide armen en buigen van rechterknie en strekken van linkerknie (fig. 7).

Vijfmaal naar beide kanten uitsteken van beide armen met kniebuigingen (fig. 8).

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Sluiten