Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer wij er niet mede kunnen individualiseeren, wanneer zij in de hand van enkelen, als een doos van Pandora zijn, waaruit kwaad zoowel als goed kan komen.

Iedereen kan onze oefeningen op iederen tijd, zonder schadelijke gevolgen, tot zijn eigen heil uitvoeren. De avondoefening beoogt, de vernieuwing van het bloed en de uitscheiding der vermoeiingsstoffen, door een nogmaals aangezetten bloedsomloop, in den rusttijd te hulp te komen. Hebben dus de morgenoefeningen het doel, om de ophooping van stoffen in het lichaam, als gevolg van vele beroepen, niet te groot te doen worden, die des avonds beoogen den bloedsomloop, die door de bedrust trager woi'dt, iets aan te zetten, opdat vele vergiftige stoffen uitgescheiden worden. Bestaat er overdag een traagheid der stofwisseling, dan moet deze ten minste 's avonds nog eens de zweep gegeven worden, Ofidat het lichaam zich van zijn verbrandingsproducten kan ontdoen.

Aldus doe men op een werkdag, als de plicht van ons beroep, ons roept. Nog meer vernieuwing heeft het lichaam gedurende den rustdag, den Zondag noodig, den dag, welke het goddelijke wereldbestuur heeft ingesteld, om het lichaam te verplegen en te versterken. Helaas, aan die wet van God wordt zeer dikwijls niet gehoorzaamd, ja zelfs er wordt totaal in strijd mede gehandeld. Het voornaamste wat op dezen dag voor lichaam en geest te doen is, bestaat wederom in het maken van vrije oefeningen. Ik raad daarom aan, op iedere spierbeweging een verfrisschend bad met zwemoefeningen te doen volgen.

Is dit niet mogelijk, dan wassche men zich van het hoofd tot de voeten met water, in den zomer met koud, in den winter met lauw. Mijn regels voor een bad zijn de volgende:

1°. Er mag slechts gebaad worden, als het lichaam zich warm gevoelt.

2°. Maakt voor ieder bad, borst en slapen met koud water nat.

3°. Baadt niet kort na het middagmaal.

4°. De baden moeten slechts kort duren, zoolang als tot opwekking des bloedsomloops noodzakelijk is. Hoe kouder het bad, des

Sluiten