Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls het geval is, niet wordt overdreven. Wordt het in een N» tempo uitgeoefend da. levert het een rfemh.lm^rtt»»

op dat een voortreffelijke longgymnastiek is. Het voert zuivere frissche lucht, doet den adem in volle teugen in de, longen komen. Het geeft veel afwisseling en leidt ons dus af. doet uitrusten, na moeite en zorg, beter dan door mets doen

Zeker is het dat na buitengewone geestelijke arbeid me s zoo goed is als bergtoeren. Wanneer het waar is, en dat is zoo da een inspannende geestesarbeid van 2 uren overeen komt met een lichaamsarbeid van een geheelen dag, dan zullen wij ook kunne begrijpen, dat de werker met het hoofd spoedig aan de grenzen van ziin kunnen is gekomen, als hij niet voor verkwikking zorgt.

' Deze brengt hem nu het bergklimmen. Een tocht in het geberg e, die hem aan den eenen kant de geweldige natuur der bergkolossen, aan den anderen kant het gezicht op de in de dalen liggen e ve en geeft, doet dat uitrusten na geestelijke inspanning spoed.g en zeker

komen. , ,

Hierin is nu de ervaring wederom leermeesteres.

De geneesheer zelf raadt menschen met zwakke harten aan van een rustig b.rgklimm.» tegen niet .1 te steil, hoogten, gebrmk te „„ken- Hiervan leggen de terr.i.kuren de best, getogen»»» Komen er hartkloppingen, en wordt de ademhaling moeihjk,

moet men opkonden «» geen stap verder doen, voordat e volkomen

r, m de iLtorgan.»

r:rfngai:

klimmen afraden, of slechts onder zekere omst.nd.gh.d.n veroorlover,^ Het turnen is eveneens, wanneer het matig gedaan woidt, een uitstekend middel om bij te komen, daar hierbij de geest.l.jk, arbe.d 1 «el mogelijk uitgeschakeld wordt. Het is verder een voorluik middel, om het oog te oefenen, de hand.ghe.d en kracht

tlT vermeerderen en den bloedsomloop, de ademhaling, zoowel als de

stofwisseling aan te metten. Daarom is het zeer t» pnj-.en dat ver«„imn-en er voor zorgen dat het edele turnen van jongsaf beoefen

Sluiten