Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt en daardoor het lichaam gestaald en de kracht geoefend wordt.

Kregen de handigheids- en krachtoefeningen hierbij niet zulk een leeuwendeel, dan zoude het nog veel meer nut hebben. Deze doen het dikwijls ontaarden in een handigheidssport, die het lichaam vele gevaren, ongelukken en ziekten bezorgen kan. Bewezen is het dat krachtmenschen, zoowel athleten als reuzenzwaai-verrichters van professie, niet oud worden. Steeds is bij hen het hart vergroot en uitgezet. Wordt het turnen in de frissche lucht en niet in een stoffige zaal beoefend en in overeenstemming gebracht met den leeftijd, dan kan het een voortreffelijk middel zijn, om de gezondheid te bevorderen en om ons te harden tegen regen en wind. De leeftijd speelt hierbij in zooverre een rol, dat zekere oefeningen niet voor een bepaalden ouderdom deugen. Terwijl de jeugd de hardloop- en springoefeningen al spelende kan doen en zich dus met gemakkelijke handigheidsoefeningen kan bezighouden, is de rijpere leeftijd in staat alle oefeningen, ook die welke kracht en taaiheid vereischen, te verrichten. De geschiktheid tot deze oefeningen, neemt, als men 40 jaar is, weder af. De groote krachtoefeningen moeten dan op den achtergrond treden. Deze doen toch een groote elasticiteit van de circulatie-organen veronderstellen. In het bijzonder moet het optillen van zware gewichten vermeden worden.

Dan treden weder de orde- en vrije oefeningen in hun vroegere rechten. Deze oefeningen kunnen zelfs tot op een hoogen leeftijd voortgezet worden.

Het spel bevordert ook zeer sterk de gezondheid. Laat men het jongensspel, dat door de jeugd als bij instinct verlangd wordt, buiten bespreking, dan is ook het spel voor den volwassene tot op een hoogen leeftijd een voortreffelijk middel om afleiding te bezorgen en om te harden. Het zorgt, dat het lichaam goed bloed en een krachtige hartsactie krijgt en geeft een ruime ademhaling. Het spel brengt in de vrije natuur, en het laat toe, dat er mede opgehouden wordt, zoodra vermoeienis optreedt. Daar het slechts een spel is, komt er dwang niet bij, en er komen zelden overdrijvingen bij voor, die nadeelig voor de lichamelijke gezondheid kunnen zijn.

Sluiten