Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorradige eiwit, dat altijd in genoegzame hoeveelheid aanwezig moet zijn, opdat het lichaam in dagen van ingespannen arbeid en in dagen van nood en ziekte hierop teren kan, zonder van het eiwit deiorganen gebruik te moeten maken. Opdat liet lichaam zich nu in den zoogenaamden „stofwisselings-e ven wichtstoestand* bevinde, heeft men verschillende regels voor de voeding vastgesteld, die het volgende, door de ervaring bewezene, leeren.

De voeding van het kind en den volwassen mensch, in zieke en gezonde dagen, is van groot gewicht, want aan den eenen kant komt het er bij het kind op aan niet alleen het lichaam te onderhouden, maar ook opnieuw op te bouwen. Aan den anderen kant is bij den volwassen mensch het kunnen afhankelijk van een juiste voeding, terwijl door die juiste voeding ook het weerstandsvermogen tegen ziekte wordt versterkt.

Het kind is veel prikkelbaarder dan de volwassene. Zijn stofwisseling is veel levendiger. De spieren van het spijsverteringsorgaan zijn nog zwak ontwikkeld en de verschillende, de spijzen verterende sappen van een andere samenstelling dan bij den volwassene.

Vele klieren, b.v. de pancreas (alvleescli-klier), zijn nog weinig ontwikkeld. Verder hebben de kinderen in den zuigelingstijd nog geen gebit. Om al deze redenen moeten zij een licht te verteren, goed gekookt voedsel krijgen. De melk is voor de meerderheid deikinderen het meest aangename en passende voedsel, dat hun ook het beste bekomt. Geeft men de zuigeling, uit niets anders dan gemaksgronden, iets anders dan moedermelk, zoo begaat men een zonde tegen het menschelijk geslacht. Moet er nu toch een ander voedsel gegeven worden, dan is de koemelk, het beste surrogaat, (afgezien van de melk van een min, die slechts voor de meer gefortuneerden verkrijgbaar is).

De koemelk moet altijd verdund worden. Het beste geschiedt dit met gerstewater ; ongeveer 50 gram gerst wordt met 1jz L. water gekookt, gezeefd en met de melk vermengd. Hoe jonger het kind is, des te grooter zij de verdunning. Op l/< jaar> V4 me^ en "I* gerstewater, op een half jaar, half gerstewater en half melk, op 3/i jaar,

Sluiten