Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komende bij kinderen. Gemakkelijk te verteren en krachtig voedsel, zooveel mogelijk vloeibaar in kleine porties toegediend, zij het a-b-c van de ziekenvoeding bij alle ziekten der kinderen, in het bijzonder bij die van de spijsverteringsorganen ').

Voeding van den volwassene bij rust en arbeid.

De mensch bestaat uit water, eiwit, vetten en minerale zouten. Door het verbruik van deze stoffen gedurende het levensproces, is een voortdurende nieuwe opname hiervan noodig. Buitendien heeft hij een stof noodig, die als brandstof gemakkelijk tot zijn eindproducten verbrand wordt, om warmte te veroorzaken. De mensch heeft daarom water, eiwit, vet, koolhydraten en minerale zouten, in dezelfde hoeveelheid noodig, als het verlies aan deze stoffen bedraagt. De mensch die werkt, heeft 120 gram eiwit, 70 gram vet, 500 gram koolhydraten noodig; het lichaam in rust 100 gram eiwit, 50 gram vet, en 480 gram koolhydraten. Ieder voedsel verschaft het water en de minerale zouten in voldoende hoeveelheid. Niet aldus is dit het geval met de andere stoffen. Enkele voedingsstoffen zijn rijk aan eiwit, arm aan vet en koolhydraten, anderen hebben als hoofdbestanddeel vet en koolhydraten. Men moet het voedsel zoo kiezen, dat van het eene voedingsmiddel niet te veel behoeft genomen te worden, en dat een groote hoeveelheid ervan de maagfunctie niet belemmert. Eiwit zit hoofdzakelijk in vleesch, melk en in eieren, vet in vleesch en melk, zoowel

■) De eerlijkheid heeft hier geboden de meening van den schrijver letterlijk weer te geven. Echter zij eenig voorbehoud bij het opvolgen der door hem gestelde regels niet overbodig. Zoo is het breken met de vroegere voeding volstrekt niet altijd aan te bevelen. Immers het is volstrekt niet zeker, dat alle voedingsstoornissen uit het slecht verteren van voedsel voortkomen. Bij sommige voedingsstoornissen bij kinderen zullen b.v. enkele soorten melk, als b.v. karnemelk, zeer zeker op hnn plaats zijn. Eiwit bij voedingsstoornissen te geven lijkt mij zeer irrationeel. Deze stof verteert immers zeer slecht. Ook is het geven van kindermeel als enkel voedsel zeer zeker af te keuren. In het algemeen zou ik den raad geven: volg van al de door den schrijver gegeven raadgevingen steeds deze eene op: „raadpleeg uwen geneesheer!"

(Noot van den Bewerker.)

Sluiten