Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem de^ poorten van het krankzinnigengesticht opent, hetzij dat het ulkoholisme der voorvaderen er schuld aan is. Over de 70% der misdadigers en over de 60% van de bevolking der krankzinnigengestichten zijn door den alkohol zoover gebracht. Het ontzaglijk

gebruik van den alkohol ondermijnt eindelijk de volkswelvaart, doordat het zooveel krachten in den vorm van menschen aan de maatschappij onttrekt, en zooveel kapitaal doelloos wegsmijt. Hoeveel ellende zou er niet gelenigd kunnen worden, wanneer het kapitaal dat nu verdronken wordt, gebruikt werd tot de oprichting van goede gezonde arbeiderswoningen en tot het instandhouden van volkskeukens enz.

VOEDINGSWAARDE VAN ENKELE PLANTAARDIGE VOEDINGSMIDDELEN.

Sluiten