Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kraakbeenholten, waarin de tanden geplaatst zijn. Het prikkelt het tandvleeseh, brengt het tot etteren en veroorzaakt dan sterk wegteren van de kraakbeenachtige tusschenwanden der tanden. Door voortdurende toename van dien neerslag gaan de tanden dus losser zitten en vallen uit, terwijl het mondslijmvlies in ontsteking geraakt.

Een dikwijls herhaalde verwijdering van het tandsteen door eene deskundige hand is het eenige middel tegen een sterken groei van dien neerslag. De middelen die in staat zijn dat tandsteen te vernietigen, zijn immers tegelijkertijd schadelijk voor de tanden, legen ontsteking van het mondslijmvlies gebruike men het volgende mondwater: tinctuur van mirrha en tinctuur van catechu ieder 5 gram, spiritus cochlearis 50 gram, pepermuntolie 10 druppels. Van deze tinctuur neme men 10 — 15 druppels op '/» g'as waler en spoele hiermede meermalen dagelijks den mond uit.

De neusholte moet ook met de meest zorgvuldige zindelijkheid behandeld worden, want door den neus moeten wij ademen, om de lucht te verwarmen en te reinigen, en om haar tevens vochtig te maken. Verliest het neusslijmvlies zijn vermogen, voorverwarmer en stofopvanger te zijn, hetwelk door slechte zindelijkheid, door veelvuldige verkoudheid enz., kan voorkomen, dan mist het lichaam een verweermiddel, dat de longen behoedt tegen onraad. De longen worden dan veel gemakkelijker ziek.

De voedingsmiddelen zijn ook dikwijls genoeg verontreinigd. Hoe vaak niet worden zij verontreinigd door het slecht schoonmaken der hen toebereidende handen, door slechte dampen, modderige bewaarplaatsen, door vermenging met excrementen, faeces en stof. Wij zouden er allen van rillen, wanneer wij wisten, wat wij al niet eten en wat het maagsap te gronde richten moet, opdat het lichaam niet nadeel er van ondervinde. Men moet dan ook dit sap door een matige levenswijze steeds werkzaam doen blijven. Dr. Steinhardt schrijft hierover: „Het is algemeen bekend, dat het drinkwater bij de verspreiding van wekere infectie-ziekten een groote rol speelt. Zoo worden typhus- en cholera-epidemieën zeer dikwijls door

Sluiten