Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met Eere-Diploma en Goud bekroond. Boor Geneesheren aanbevolen.

PRAEPARATENVAN: I

KRAEPELIEN & HOLM

ftllinri I rivnrlin (KINA WIJN) bevat alle werkende en geneeskrachUUina-LUrUUlK tige bestanddeelen der Kinabast en wel in licht resorbeerbaren vorm, terwijl de onaangename bittere smaak der Kinaalcaloïden door toevoeging van suiker, de beste wijnen enz. is geneutraliseerd Een aangenaam middel tegen koorts en hare gevolgen, slechte spijsvertering, ter vers'erking na ziekte enz. Met STAAL in 't bijzonder tegen bloedgebrek en bleekzucht. Verkrijgbaar in flacons a ƒ 1.90 en ƒ 1.—.

Eilrnf PflfWl voedzaam, versterkend, aangenaam van smaak; voor LllVErlUlUU dagelijksch gebruik, vooral voor kinderen, zwakken en klierachtige gestellen zeer aan te bevelen. Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen, ook voor kleine kinderen.

Prijs per bus van l KG. ƒ1.70, 1 KG. ƒ 0.90, i KG. ƒ0.50.

Chemisch MnlbimiljnM speciaal voor Kindervoeding, in bussen van zuivere nBII\SUIIlBr i KG. ƒ 0.90, 1 KG. ƒ 0.50, J KG. ƒ 0.25.

üftlltiMM PïAHMftMfin Het rooken eener halve cigarette is volASÏlimQ-U^reiien doende ter bestrijding van de hevigste

aanvallen van Asthma. — In doozen a, ƒ3.50, ƒ0.80 en ƒ0.50.

VNiMfiMiHflfl Dnnhnnf LAXEERENDE VRUCHTEN BONBONS ïamannae-DQnOUnS tegen verstopping en hare gevolgen. Als

zachtwerkend laxans bewijzen de Tamarinde-Bonbons vooral bij kinderen belangrijke diensten. Prijs per doosje ƒ 0.90 en ƒ 0.50.

CNlfMifilf ItNfitillnr Algemeen erkend als bet beste huismiddel aQinilulirUSIIllbJ bij Hoest, Verkoudheid en Keelpijn; bet is een slijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid. Uitsluitend in □ fleschjes verkrijgbaar. Prijs per flescbje ƒ 0.20.

IIam41*m flMfttillfi* maken bet slijmvlies minder

0nentna POStllieS ontvankelijk voor aandoenin gen door koude; zij vervangen tevens de pepermunt.

'rijs per Üeschje f 0.25. I

De praeparaten van KRAEPELIEN & HOLM te Zeist zijn allen voorzien van etiketten, waarop naam en handteekening en verkrijgb. bij de meeste Apothekers en Drogisten.

KRAEPELIEN & HOLM, ZEIST.

APOTHEKERS—SCHEIKUNDIGEN.

Sluiten