Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dc PHOEMIX

nnSTCSDAn

- 76 Damrak - -

Kantoor en Fabriek : Looiersgracht 43

IMRI0TIMG TER COMPLEETE

MEÜBILEERIMG

Eigen MEUBELMAKERIJ P NIEUWE ONTWERPEN BEHANGERIJ BILLIJKE PRIJZEN met BEDDENMAKERIJ Garantie

STOFFEERDERIJ , LEVERING FRANCO

Bij Installatie wordt geen Reis- en Verblijfkosten berekend

KAIÏTOOR-III RI©TI MGEM

TELEF. 3978. — FILIAAL: Damrak 76

jj'

'-. ''2\ ••': '94 -* Cl

I

Sluiten