Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met andere lichamen te voelen en het bestaan en de eigenaardigheden van andere voorwerpen gewaar te worden door middel van de zintuigen. De raensch kan bovendien ook nog oordeelen en willen, doch moet daarbij werken met voorstellingen, die hij met zijn zintuigen als gewaarwordingen heeft opgenomen. Onder de lagere vormen uit het dierenrijk zijn er vele soorten, waarbij de voortplanting op vrijwel gelijke wijze plaats heeft als bij de winde; ieder dier bezit n.1., precies als die bloem, een mannelijk en een vrouwelijk geslachtswerktuig. De oester b.v. is door een harde, zware schelp beschut en het komt dikwijls voor, dat de schelpen van vele oesters stevig aan elkaar vast zitten en tot een onbeweoglijke massa zijn vereenigd. De dieren kunnen hun mantel niet \an plaats tot plaats bewegen, evenmin kunnen ze de schelp verlaten. Zoodat onder deze omstandigheden het eene dier het andere niet zou kunnen bereiken, om de eieren te bevruchten, indien er mannelijke en vrouwelijke voorwepen waren. Maar nu is bij den oester en bij eenige andere vormen ieder dier hermaphrodiet, dat wil zeggen, elk individu heeft zoowel mannelijke als vrouwelijke organen in zijn lichaam en bevrucht zijn eigen eieren vóór ze naar buiten te drijven, ^adat het ei van een oester in het lichaam is bevrucht geworden, geraakt het buiten het hermaphrodiete dier, drijft rond in het water totdat het in aanraking komt met een rots, schelp of een andore harde stof. waaraan het zich dan vasthecht; onmiddelijk daarna begint het een schelp uit te scheiden, een mantel, die zoowel zijn beschermer als zijn gevangenis is.

Bij de visschen is het anders. Hier hebben we mannolijke en vrouwelijke dieren. De vrouwelijke hebben ruime eierstokken en vele soorten brengen een verbazend groot aantal eieren voort. Men heeftin ééa enkelen kabeljauw 16 tot 21» millioen eieren gevonden. Niet alle vischsoorteu werpen er zoovele, doch alle zijn buitengewoon rijk aan eieren. Opdat een groot percent van hot kolos-

Sluiten