Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 16de) en wordt ze daardoor een vruchtbare vrouw. De tijd gedurende welken deze veranderingen plaats hebben' varieert van eenige maanden tot twee of meer jaren 'Het is waar, dat niet allen even schoon en aantrekkelijk kunnen worden Vele omstandrghedenstaan

een.- volmaakte ontwikkeling in den weg. De Pochte uit sommige familiën zullen nooit mogen hopen wegens hareSchoonheid een zekere vermaardheid te jrkrygen: schoonheid is dikwijls niet een hvmihetiek doch Lt is onbetwistbaar, dat persoonlijke, heftalhgheid lichaamskracht, verstand en gemoed afhantren van een behoorlijke ontwikkeling slachtsoi ganen. Op hoe weinig schoonheid een vrouw met volkomen ontwikkelde geslachtsorganen soms ook ^0 aanspraak maken, dit i. zeker, dat J ^"n der zou bezitten, indien deze organen slecht waren

°°Vefekvrnn«en, wier geslachtelijke ontwikkeling norJar is verloepen, mogen al n,et schoon kunnen gonoemd worden, ze zijn daarom dikwijls met "^du aantrekkelijk en beminnelijk en haar invloed vaak niet

minder groot.

HOOFDSTUK VIII.

Subjectieve symptomen «lor puberteit.

Verschijnselen, die hot meisje aan zich zelf waarneemt wanneer ze vrouw wordt.

Behalve deze veranderingen, die voor iedereen merkbaar zijn, veranderingen, die plaats hebben in uw lichaam en geest en welke van u een och te viouw maken gezocht en bewonderd door de mannen, zijn er nog andere verschijnselen, welke gij alleen waai neemt en ondervindt, en waarover gij met memand

Sluiten