Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hot zich schuldig makon aan zondige, geheime praktijken, Deze ongezonde gewoonten en handelingen hebben hun natuurlijke straf gehad, die al grooter en grooter werd naar mate de reeks elkaar opvolgende geslachten toenam, totdat de som der erfelijkheid eindelijk zoo groot is geworden, dat de tegenwoordige vrouwen pijnlijk hebben te boeten voor de dwaasheden van hunne voormoeders.

Wat hier ook van moge waar zijn, het eenig punt van praktisch belang voor hen, voor wie dit boek is geschreven is dit, dat do vrouw minder van deze onaangenaamheden zal ondervinden, naarmate haar gezondheidstoestand gunstiger is. Hoe gezonder een vrouw is, dos te gezonder en minder pijnlijk de ovulatie plaats heeft.

Hot is van belang te weten, op welke wijze het rijp geworden oi, nadat het door den eierstok is afgescheiden naar de baarmoeder wordt geleid. Als we do teekoning op bladzij 13 bekijken, zullen we zien dat elke Fallopiaansche buis (eileider) in een vrij vingervormig eind uitloopt, dat zich even vrij kan bewegen als uw hand en vingers dit kunnen doen.

Wanneer een eitje rijp en gereed is om bevrucht te worden, wroet het zijn weg naar de oppervlakte van den eierstok. Nu zou het in de bekkenholte vallen als niet het gevingerde eind der Fallopiaansche buis (eileider) het omvatte, evenals uwe vingers zich krommen om een kersepit, wanneer ge, bezig zijnd een kers te eten, de pit uit uw mond laat glippen. Nadat do vingers van den eileider een ei hebben gegrepen, duwen ze het in de buis, waarin het zich voortbeweegt, totdat het de baarmoeder bereikt, waar het verscheidez dagen blijft liggen. Indien het daar niet wordt bevrucht, wordt het ten laatste door de baarmoeder uitgeworpen om ruimte te maken voor een ander ei, dat de volgende maand op dezelfde manier komt.

Als het ei in de oileider of in de baarmoeder in aanraking komt met vruchtbaar mannelijk zaad wordt

Sluiten