Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UCHAAMSOKKKN'Iija KX SPIKItONTWIKKELIN».

HOOFDSTUK XIV.

Lichaamsoefening en Spierontwikkeling.

Geen mikroskoop of eenig ander hulpmiddel bij het wetenschappelijk onderzoek hoeft den geleerde wezenlijk verschil aangetoond in het bloed, de zenuwen of de spieren der beide geslachten. Vrouwen zijn van dezelfde stof der aarde als waaruit de mannen zijn samengesteld en zo zijn ook aan dezelfde gezondheidswetten onderworpen. Als de man zuiver bloed noodig heeft, dan kan de vrouw er ook niet buiten; als sterke zenuwen gewenscht zijn voor den man, dan moeten ze ook goed zijn voor do vrouw; als krachtige spieren hem van dienst zijn in hot leven, dan is het ook zeker, dat zo do vrouw van nut zullen wezen. I)o man ot' de vrouw, de jongen of hot meisje, die van plan is een zittend, werkeloos leven te leidon, zonder geregelde lichaamsoefening in de open lucht en zonder den weldadigen invloed van het zonnelicht, zal niet tot die gezondhoid, kracht, opgewektheid en schoonheid geraken, welke de Natuur door deze middelen mogelijk heeft gemaakt. Het is een niet te bestrijden waarheid, dat iemand zich nooit in een volle gezondheid zal mogen verheugen, als hij er geen gewoonte van maakt, voldoende lichaamsbeweging to nomen. Geregelde oefening der spieren is niet slechts noodig om do spieren krachtig te doen worden, maar ook noodzakelijk voor eene harmonische werkzaamheid van alle organen des lichaams. Gematigde dagelijksche lichaamsoefening maakt de ademhaling dieper, versnelt den omloop van het bloed en begunstigt de productie en do circulatie van al de andere normale vochten in het lichaam. Spierbeweging voorkomt plaatselijke congesties (ophooping van bloed) en is voortdurend een weldadig medicijn tegen prikkelbaarheid der zenuwen en overgevoeligheid, aldus worden de zenuwachtigheid en hysterie tegengegaan, welke men zoo dikwijls aantreft

Sluiten