Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstmatige, onnatuurlijke prikkeling en opwekking der seksueele organen moet zorgvuldig worden vermeden. Maar door steeds opgewekt bezig te zijn on den feest op te bouwen niet reine, verheffende gedachten, geven we de uatuur de beste gelegenheid elk lichaamsdeel harmonisch en gezond to doen uitgroeien."

HOOFDSTUK XVIII.

Omgang met heeren.

Buiten het gebied der physiologie en hygiene zijn er vele praktische lessen, die elk meisje moet leeren vóór ze den vrouwenleeftijd intreedt. Zeer belangrijk zijn haar gedrag en gewoonten in haar omgang met heeren en hare verhoudingen tot de wereld in 't algemeen, want het is zoo gemakkelijk een goeden naam te verliezen, zoo moeilijk een slechte reputatie weer van zich af te werpen. Gelukkig zijn er in den loop van het maatschappelijk leven zekere regels ontstaan, waarvan de meeste redelijk en nuttig zijn, daar ze de ionge, onervaren meisjes onwillekeurig leiden en beschermen. Evenwel is het niet to ontkennen, dat in de Amerikaansche samenleving ten opzichte van het persoonlijk gedrag zooveel individueele vrijheid bestaat, dat vele onwetende, onnadenkende en hartstochtelijke meisjes daarvan de dupe worden. Ik wil een

paar punten bespreken en eenige wonken aan de hancl

doen, die, naar ik meen, alle meisjes nuttig kunnen zijn.

Er is, om te beginnen, een neiging, ja veelal een gewoonte, om meisjes op jeugdigen leeftijd reeds in het gezelschapsleven op te nomen en ze in een sfeer van opwinding -.3 doen leven gedurende de maanden; die de natuur geheel noodig heeft voor een ongestoorde geslachtelijke ontwikkeling. Deze gewoonte is verkeerd, want het meisje heet't niet alleen al haar levens-

Sluiten