Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet onmiddelijk en in ernstigen graad op, het blijft echter waar, dat allen die niet luisteren naar de stem der natuur, gevaar loopen zich deze ziekten op den hals te halen. Het weten is ook hier het eenige middel ter voorkoming en het is veel gemakkelijker een ziekte te voorkomen dan te genezen.

Men vergeto niet, dat ieder lichaamsdeel zijn functie het gemakkelijkst en volmaakst verricht, als het zijn werk regelmatig doet. Het is daarom goed, dat men er een gewoonte van maakt zijn darmen eiken dag op een bepaald uur te ontlasten. De natuurlijkste en moest geschikte tijd schijnt voor vele personen onmiddelijk na het ontbyt te zijn, doch dat er regelmaat zij is de hootdzaak. Een beroemd Schotsch geneesheer zei altijd: er zijn twee dingen, waarvan onze gezondheid in hooge mate athangt: een open lijf en een rein geweten. Hij had gelijk waar een dezer factoren ontbreekt is van een volle harmonische ontwikkeling en een volmaakte gezondheid geen sprake.

Leer daarom hardlijvigheid en verstopping veratschuwen en vermijden. Het zijn de groote vijanden van schoolmeisjes en van vrouwen, die veel zitten. Het gevolg van den voortdurenden druk van een gevulde blaas of endeldarm is dat de baarmoeder, die tusschen deze organen ligt geprikkeld wordt, te veel bloed ontvangt en wellicht verplaatst wordt.

Door oen verwijde blaas kan ze naar achteren worden geknikt ot gebogen; een uitgezette endeldarm kan dezelfde verplaatsingen naar voren teweegbrengen en tengevolge van de drukking en prikkeling kan de geheele bekkensteek uit orde geraken, zoodat niet alleen plaatselijke onaangenaamheden, maar algemeene ongesteldheid het gevolg zal zijn.

Sluiten