Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paard gaan mot gewaarwordingen van vermoeidheid of pijn, zoodat er in den geest een tegenzin begint te komen in het werken. „Ik ben moe en moet rusten" zeggen de overwerkte deelen on het lieele lichaam zegt hetzelfde, zoodra de vermoeidheid algemeen wordt. Om het zenuwstelsel rust te geven heeit de natuur beschikt, dat we 8 uren van het etmaal onbewust zullen zijn, dat het grootste deel der zenuwweefsels zijn arbeid zal staken, passief worden en blootgesteld zijn aan een hernieuwing van do deelen. die door vroegeren arbeid waren versleten.

We slapen en gedurende deze uren van onbewustheid is de levenskracht druk aan het werk om als kleine kaboutertjes de gebroken weefsels stilletjes te bevrijden en weg te dragen, en tevens om even voorzichtig en stil weer op te bouwen wat ineengestort was. Wanneer alles klaar en weer voor het gebruik geschikt is, drukt de meesterknecht als het ware op een geheimzinnige knop en we worden wakker, lichamelijk hernieuwd en voelen ons weer frisch en sterk, verlangend opnieuw de werkzaamheden te beginnen, die door don slaap waren afgebroken. Ieder heeft voldoende slaap noodig, indien de opboxiw der weefsels gelijken tred zal houden met hun vernietiging. Snelgroeiende jonge meisjes hebben vooral veel slaap noodig.

Om behoorlijk te slapen is het noodig, dat men zich zekere gewoonten eigen maakt, want de natuur doet dat altijd het best en gemakkelijkst, wat ze geregeld doet. Al onze lichamelijke verrichtingen gelijken op een muziekstuk, dat wordt uitgevoerd: er moet gelet worden op de maat en op de rustteekens. Vandaar, dat:

1) het wijs is, indien practisch uitvoerbaar, op een bepaalden tijd naar bod te gaan en zich te gewennen aan een bepaalde slaapplaats.

•2) Het lichaam moot vrij liggen en niet gehinderd worden door onnoodige kleeren of beddegoed.

Sluiten