Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3) Laat hot lichaam in do positie, wolke mon het aangenaamst vindt en die onwillekeurig wordt aangenomen. Stoor u niet aan regels voor het slapen, zooals deze: dat het goed is met het hoofd naar een bepaald punt of bepaalde windstreek te liggen en dergelijke nonsense. Slaap op een der zijden, het doet er niet toe welke. Slaap op haar, op kaf, op stroo, op planken, het is allemaal goed, maar slaap niet op veeren of een andore zachte stof, waarin het lichaam heelemaal wegzakt hetgeen leidt tot verweekelijking.

4) Ga naar bed om te slapen, niet om het verleden te overdenken, om plannen te maken voor de toekomst of om ergens over te tobben. De nacht en het bed zijn voor den slaap en lichaamshernieuwing, niet voor een voortzetting van lichaamsarbeid, niet voor geestelijke inspanning, niet voor wellustige fantasieën.

Een tobbende geest, een onrustig geweten, wellustige begeerten zijn schrikkelijke demonen, uiterst geschikt om iemands gezondheid te verwoesten. Houd, als het slapensuur gekomen is, op te denken over uw zaken, verban allo zorgen, schei uit te tobben over niet bevredigde begeerten, maar ()a slapen.

5) Een kalme geest en een sterke wil zijn de beste slaapmutsen. Houdt u niet op met het bespieden in uw fantasie van een kudde schapen, die over hindernissen pringen, zeg niet het a, b, c of de tafel van vermenigvuldiging op, tel niet tot honderd of weer terug, maar ga liggen met het vaste voornemen om te slapen. Eet wat licht verteerbaar voedsel, als ge honger hebt of drink een weinig melk. Voelt ge u prikkelbaar, neem een sponsbad; hebt ge last van koude voeten, een warm voetbad zal u goed doen, doch het groote geneesmiddel voor slapeloosheid is een goed geweten, tevredenheid en de wil om te slapen.

De hooveelhoid slaap die iemand noodig heeft, hangt af van hot individu. Kinderen en zwakke menschen hebben meer noodig dan krachtige volwassen personen.

Sluiten