Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. eze vraagstukken hebben ook eon meer bepaald moi eeie zijde. Het kaartspelen kan onder zekere omstandigheden even onschuldig zijn als het wandelen of het ei ven niet halters, doch als d( kaarten ons zoo gaan betooveron, dat we haast niet weer met het spel kunnen ophouden en we onze zaken er door in de war aten brengen of als we ervaren, dat het ons voert o c o I olen, wordt het tijd dit spel als een verkeerd vermaak te laten varen.

loder verstandig en eerlijk mensch is het er over eens, dat het dobbelen om geld verkeerd werkt op den mensch. Het is wel mogelijk, dat het voor een poos tijdelijke verstrooiing kan r anbrengen, na drukke werkzaamheden of verdriet, dooh gewoonlijk windt net zoo op en neemt het den geest zoozeer in beslag p8, e tot verwaarloozing onzer levenstaak,

gewone bezigheden beginnen ondragelijk te worden, c e eisenen worden door de hevige spannig en opwinding nog veel meer vermoei i dan door de drukste bezigheden of de grootste smart.

^ en raakt aan het dobbelen verslaafd als aan de drank.

De ervaring van verscheiden geslachten is geweest

aat, zij men wint of verliest, do opwinding en de

betoovering van het spel zoo gi oot zijn, dat niet één

op de duizend er gemakkelijk n ee kan ophouden als

hij eenmaal de tantaliseerende kansen van het spel

heeft leeren kennen. Eenige milen winnen leidt tot

bijgeloof, voert tot finaneioelo buitensporigheid, kweekt

slordigheid in hot werk en is de oorzaak van oen

onrustigen geest. Verliest men ee ïige malen, dan neemt

de onrust nog toe roekeloosheid wordt er uit geboren.

geld leenen volgt al spoedig en als op die wijs niets

meer is te krijgen, resten als butste redmiddelen diefstal en bedrog.

Ik sta hier met opzet eenigen tijd bij stil, omdat

in de „beschaaf:1e wereld" dobbelen en wedden hand

over hand toenemen. Op partijen in de hoogste krin-

Eeu boek voor jonge vrouwen.

Sluiten