Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooveelheid voor do ademhalingscentra enz. Nu kan een dezer zenuwmiddelpunten wel meer energie verbruiken dan zijn deel is, doch dan rooft hij het van andere colgroepen. Het is er precies mee als met een elektrich verlicht huis; de centrale dynamo geeft licht aan verschillende vertrekken, doch als nu do zitkamei overmatig verlicht wordt, blijft de keuken in het duister.

De hersenen zijn dus welbeschouwd een wondei baarlijke machine, die nog vrij wat meer doet dan denken en voelen en willen; op ongeveer 25-jangen leeftijd begint ze pas met heelo kracht te werken. De puberteitsjaren duren ruim genomen tot dien ouderdom.

Als de hersenen goed werk zullen leveren, moeten ze door zuiver bloed gevoed en door passende pukkels gestimuleerd worden. Het eerste bereikt men door goede voeding en zuivere lucht; de prikkels welke den groei der hersenen bevorderen, zijn in het algemeen die, welke den goest als belangwekkend voorkomen. Vandaar, dat iemand, die nooit school hoeft gegaan, zeer gezonde hersenen kan hebben. Onze scholen bevorderen in het algemeen wel den hersengroei, doch zeer zeker worden er ook de kiemen gezaaid van velerlei lichaamszwakte. Onderwijzers denken gewoonlijk wel het laatst aan hersengroei wanneer ze de kinderen voor het naderende examen gaan prepareeren.

Trouwens de staat leidt hen zoo niet op, dat ze op deze dingen veel kijk kunnen hebben.

Deze verwaarloozing van don staat, ongetwijfeld voortkomend uit een staatsbelang, wreekt zich, want do natuur is niet altijd onrechtvaardig — op menig niet altijd sterk aangelegd kind van den staat; vele zwakke kinderen worden op school onherstelbaar verknoeid. 111,

In het algemeen forceert men op de stadsscholen

— en vooral op meisjesscholen naar ik geloof de hersenen der kinderen; men dwingt zenuwcentia tot

Sluiten