Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkzaamheid, die daarvoor nog niet rijp zijn en moeston blijven slapen. Theoretisch beschouwd moet men dus krijgen vroegrijpe jongens en meisjes en dat is het juist wat we eiken dag kunnen waarnemen, als we oogen hebben om te zien en ooren om te hooren. De ITjarige burgerscholier is niet zelden een walgelijk oud mannetje. Het wil mij ook toeschijnen, dat men op alle scholen veel te vroeg de dingen logisch wil beredeneeren; er is eon leeftijd, waarop men kinderen niet te veel moet plagen met „aangezien" en „dus" en ,. bijgevolg." De groote moeite die men er vaak mee heeft om jongens en meisjes een vraagstuk redeneerend te doen oplossen, is een vingerwijzing, dat hier al energie wordt verspild.

Meisjes moeten in de jaren, dat de menstruatiegewoonte zich ontwikkelt, zeer matig studeeren, niet te lang op banken zitten en in geen geval veel schoolwerk in huis afmaken. Het gaat ten koste van de ontwikkeling der eierstokken en andere organen, zonder welke eon meisje nooit tot een beminnelijke vrouw zal opgroeien.

Vele studeeronde meisje kan men op het gelaat lezen, dat er veel te veel arbeidskracht gaat naar de geestelijke hersencentra. Ze kunnen zeer knap en geleerd zijn, maar hun aangezichtskleur is tanig, de huid zacht, hun bewegingen niet elegant maar lomp, ze kunnen niet ver loopen, slapen slecht en bezitten niet dien ovorvloed van organisch bien-être, die de grootsto bron is van menschengeluk. Op mannen werken ze meestal afstootend, hun kansen om te trouwon zijn dan ook niet groot. Laten de vrouwen zich ontwikkelen, uitstekend, maar één belangrijke zaak moeten ze niet vergeten, n.l. dezo dat, indien ze van het huwelijk niet geheel afkeerig zijn, ze ook hun animale natuur haar rechten niet moeten onthouden. Waut het is heusch niet de schoolwijsheid, die ook maar evontjes den man imponeert, maar het zijn in de eerste plaats de rondende lijnen, do veerkrachtigwiegelende

Sluiten