Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb hier nu voorbeelden genoemd, waar we zien, hoe mensen gedwongen worden te studeren, die öf er beslist de capaciteiten, de bekwaamheid niet voor hadden en voor wie 't veel beter geweest zou zijn, wanneer ze 't een of ander handwerk gekozen hadden, öf wier studie in 'n verkeerde richting geleid werd. 't Spreekt vanzelf, dat we dit alles niet op rekening van de ouders mogen schuiven. Laat je zoon maar eens voor dokter studeren, als je geen geld er voor hebt. Wil hij graag studeren: dan ben je al blij, dat je em onderwijzer kunt laten worden. De maatschappelike wanverhoudingen krijgen hier ook de nodige portie voor hun rekening.

Hoevelen zijn er nu niet, die hun leven doorbrengen met 't arbeiden in fabriek of op 't land, die daar ook al niet op hun plaats zijn, afgezien nog van 't zielloze van het maar 'n klein deel produceren van een geheel, die daar als liandenarbe\der niet op hun plaats zijn, ook al leverden ze volledig werk en al hadden ze 'n goed inzicht in de hele teorie van hun bedrijf; mensen, die v.n.1. hoofdarbeiders hadden moeten worden, 'k Herinner me nog levendig, hoe 'k als jongen op de gewone lagere school een vriendje had, die ook dolgraag aan 't studeren gegaan zou zijn, een jongen met een helder bolletje, die 't misschien ver gebracht zou hebben. Maar vader dronk en moeder moest hard werken om voor er paar jongens de kost te verdienen en was dus blij, dat Cor van school af kon om ook wat binnen te brengen.

M'n God, wat zijn er zoo al wat levens bedorven en wat zullen er nog een levens bederven worden. Wat kon de wereld rijk en mooi en goed zijn en wat is er 'n ellende, stoffelik en geestelik! Daar bevinden zich nu massa's mensen in een werkkring, waar ze niet tuis horen, die ze verafschuwen misschien; in zich voelen ze verlangens, bij sommige onbestemd wellicht, maar bij andere sterk sprekend, naar een andere werkkring; wier hart soms snakt öf naar studie, naar onderzoek, öf naar werken met de handen, naar 't voortbrengen van wat vormen heeft in hun scheppende ziel. Maar 't kan niet, 't kan niet. Ze moeten werken, voort in de maalstroom van het leven, voort. En 't is slechts 'n

Sluiten