Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu de school. Wat komt daar van de persoonlikheid der kinderen terecht? Wat kan daar bij de tegenwoordige toestand van terecht komen?

Dwang is noodzakelik, onnatuurlike dwang, dwang die niet nodig'was bij betere schooltoestanden doordat:

le. het aantal kinderen in 'n klas veel te groot is;

2e. de kinderen op 'n onnatuurlike manier, meestal geheel indruisende tegen hun kindernatuur worden bezig gehouden;

3e. de kinderen door hun hele opvoeding zo in dwang gehouden worden, dat ze 't zelfstandig rustig handelen bijna niet kennen;

4e. de physieke toestand van veel kinderen en onderwijzers, abnormaal is.

Deze vier punten wil ik in 't kort even toelichten.

1. 't Aantal kinderen in één klas is veel te groot.

't Gemiddelde aantal dat meestal in een klas zit is meestal 40 a 50. Nu spreekt 't van zelf, dat voor één onderwijzer 't onmogelik is om met zoveel jonge kleuters om te gaan en ze toch nog iets te leren, wanneer hij niet alle kinderen gelijk behandelt. Hij moet ze als militairen drillen op tel veel dingen te doen, ze moeten zoveel mogelik rustig in de bank zitten, anders is 't geen houden. Dit onnatuurlik stil zitten, veroorzaakt weer andere ongerechtigheden, dat 'n jongen z'n griffel op de grond gooit, om em daarna weer op te zoeken; vraagt of ie naar achteren mag, als 't volstrekt niet nodig is enz. Zo worden huichelaars gekweekt. En welk onderwijzer kan de 40 a 50 kinderen, die hij in z'n klas heeft, allemaal individueel leren kennen, goed leren kennen; wie weet, welke omstandigheden hier op 't kind inwerken, 'n Enkele misschien, maar voor 't gros blijkt deze reuzentaak te zwaar, ze moeten hun toevlucht nemen tot 't drilsysteem. En de onderworpenheid, die in de school aangekweekt wordt, is reeds 'n voorproef van het militairisme, kweekt militairisme, doodt de persoonlikheid.

2. De kinderen worden op 'n onnatuurlike manier, meestal indruisende tegen hun kindernatuur bezig gehouden.

Sluiten