Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is 't geval? 't Leerplan (datgene wat men de kinderen wenst te onderwijzen), de metodes (de manier waarop men 'n bepaald vak wenst te onderwijzen), de leergang (de manier, de volgorde, waarin men de onderdelen wil behandelen van 'n bepaald vak) 't wordt allemaal samengesteld door enkele mensen, soms verbazend knap in elkaar gezet, zonder dat men voldoende rekening houdt met wat 'n kind vraagt. De tijd laat niet toe er hier diep op in te gaan, maar dit wil ik hier wel zeggen, t kind heeft belangstelling voor 't leven, wil de verschijnselen, die 'tom zich waarneemt onderzoeken en verklaren, de school begint met ze letters en cijfers te geven, de school houdt ze verre van 't leven, ('k Wil hier enkele onderwijzers uitzonderen, die mede dit gevoeld hebben, en die op lofwaardige wijze bezig zijn juist de kinderen zoveel in hun vermogen is met 't leven in aanraking brengen. Maar 't gros? Sukkelt voort z'n oude gangetje. Rekenboekjes voor, som zoveel en zoveel, taalboekjes op tafel, oefening 17, die begint met: de koetsier van den heer, die hier gister voorbij reed, is de broer van de dienstmeid van den burgemeester.)

'k Wil nog even wijzen op de manier van 't les geven. Altijd wordt de kost de kinderen maar wel toebereid opgedist. De meester vertelt, de kinderen luisteren. Van zelfstandig onderzoek geen sprake, zelfs al worden ze ouder, al ga je naar kweekschool of H. B. S., 't is altijd lessen leren, lessen opzeggen, mondelinge voordracht van de onderwijzer. Hierdoor leren de kinderen niet zelfstandig onderzoeken. Is 't wonder, dat op deze manier 't kind zich gaat vervelen? En dat er weer kunst en vliegwerk in de vorm van dwang en straf bij te pas moet komen meestal om de aandacht van de kinderen te trekken?

3. De kinderen worden door hun hele opvoeding zo in dwang gehouden, dat ze 't zelfstandig rustig handelen niet kennen. Ze hebben 't niet geleerd, 't doet hun vreemd aan als 'n onderwijzer hun wat vrijheid laat, vooral in 't begin, ze springen uit de band, als jonge kalveren, die in de lente voor 't eerst buiten komen en begaan allerlei dolzinnigheden, wat menig onderwijzer weer gauw de teugel strakker doet aanhalen. (Men begrijpt dat 't heel wat

Sluiten