Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meesterschap vereist om zulke kinderen langzamerhand wat aan hun vrijheid te doen wennen. Maar gelukkig ze zijn er die 't kunnen en 't doet dan weldadig aan de omgang tusschen onderwijzer en kinderen te zien.)

4. De physieke en moreele toestand van veel kinderen en veel onderwijzers, is abnormaal. Over de toestand van de kinderen behoef 'k niet veel te zeggen. We weten 't allen maar al tegoed hoeveel stumpers daar zwak en mager naar school gaan. 'k Ben op 'n school geweest, waar sommige kindertjes zonder eten gehad te hebben binnen kwamen, sommigen hadden onderweg wat opgescharreld en mochten 't dan in 't lokaal oppeuzelen. Is 't wonder, dat zulke kinderen met vermoeide, hongerige, zwakke lijfjes niet rustig en gedurig kunnen zijn en dan de verkeerd gevoede ook niet te vergeten. En dan de immoreele kereltjes, 'k Heb in 'n dorp niet ver van Amsterdam gewerkt. Daar was Jan Terwey es bij me. Die zag 'n st'.ik of wat van m'n kinderen. Net misdadigerstiepes zei ie. Hij kon er enigszins over oordelen. Had met menige misdadiger kennis gemaakt gedurende z'n gedwongen verblijf in de koepel te Haarlem. Zulke kinderen maken n strenge hand noodzakelik; ze kunnen bovendien de andere kinderen in 'n klas bederven, 't Kwaad werkt aanstekelik.

En dan de onderwijzers, massa's zijn zenuwziek. We zouden zenuwziekte haast de onderwijzersziekte kunnen noemen. Zet nu zo'n zenuwpatiënt voor de klas en de gevolgen blijven niet uit. 'n Rumoerige klas, nu weer is meester verbazend streng, dan weer toegevend, d'r wordt geslagen, 't is een janboel.

En dan de moreele toestand der onderwijzers is als die van 't gros en aan vele zou 'k m'n kinderen niet graag toevertrouwen. Bovendien zijn er velen, die hun vak louter als broodwinning beschouwen, ook aan dezulken zou 'k liefst de kinderen onttrekken willen, want meestal leggen die 't op hun gemakje aan, gaan hun ouwe sleurgangetje, studeren aktes, die geld geven; geven privaat-onderwijs. En wat is 't dan niet heerlik een goed gedresseerde klas te hebben. Dat de individualiteit der kinderen daar onder lijdt, ze weten nauweliks dat er iets als individualiteit

Sluiten