Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat en er zich t hoofd mee breken doen ze helemaal niet.

Ongetwijfeld zijn er meerdere oorzaken, die maken, dat er dwang moet zijn in de tegenwoordige school en zoals 'k zei, dwang, die bij normale toestanden beslist onnodig is. Er dient dus verandering te komen.

Van welke aard die veranderingen moeten zijn zal ik straks behandelen in t twede gedeelte, al volgt dit al enigszins uit de aard der verkeerdheden. We willen hier alleen maar 't feit constateren, dat de persoonlikheid van het kind onderdrukt wordt en waardoor dit komt. Waar 't nu in 't belang van 't kind is, dat dit niet gebeurt, daar volgt direkt dat er ingrijpende maatregelen in het onderwijs moeten plaats grijpen, al erkennen we dankbaar, dat er veel verbeterd is in de laatste tijd. Maar we zijn er nog lang niet!

Maar niet alleen het belang van 't kind is 't, dat om die duchtige herziening roept, t belang der gehele maatschappij is er mee gemoeid, 't stoffelik en geestelik belang.

De produktie zal 't meest tot z'n rechtkomen, zal z'n grootste intensiteit bereiken, wanneer alle arbeidende krachten zich op 'n plaats bevinden, waar ze volgens hun aanleg en capaciteiten ook behoren.

Moet k daar lang over uitweiden? Me dunkt nee! Stel je voor twee fabrieken, in de ene fabriek werken de arbeiders noodgedrongen, om 'n hapje eten te bemachtigen, in de andere bevinden zich arbeiders met liefde voor hun vak, de eersten staat de verveling en 't verlangen naar 't einde van de dagtaak op t gezicht te lezen; uit t gelaat van de anderen spreekt leven en geluk in de arbeid en als 't klokje van eindigen slaat moet nog gauw dit of dat even afgedaan worden.

Welke arbeid zal meer lonend zijn? De netheid en degelikheid, waarmee n stukwerk afgeleverd wordt, zijn meestal 'n maatstaf voor de lust van de vervaardiger.

Je ziet 't reeds bij 't schoolwerk der kinderen.

De tekening van de een ziet er altijd netjes en keurig ver-

Sluiten