Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z'n geheel, waar zo velen verkwijnen onder de last van de voor hun vervelende arbeid. Hoe zouden we dan 'n maatschappij normaal kunnen noemen, waar zoveel van haar leden verkeerde arbeid verrichten en daardoor lijden?

O, dit alles klinkt zo eenvoudig, maar wat zal 't nog ontzettend lang duren en ongelooflik veel moeite kosten om de verandering te brengen. Men zij zich dit wel bewust, dan zal men zich meer aansluiten, dan zal men ter wille van 't mooie dat men wenst te bereiken veel persoonlike geschillen la^ïn rusten en men zal werken, meer eendrachtig, met nog meer liefde, met nog meer toewijding. En men zal zelf stijgen door z'n arbeid en sterker worden in en door z'n streven.

Er is meer:

Daar even heb 'k betoogd 't recht van 't kind op z'n erkenning als individu, 't recht van 't kind te handelen volgens eigen verlangen en inzichten voor zover dit voor hem zelf en anderen niet nadelig is. En voor de maatschappij zijn we de mening toegedaan, dat ze eerst goed zal zijn en slechts alleen goed kan zijn, wanneer ieder mens daarin z'n handelingen bepaalt volgens eigen inzichten, niet volgens die van 'n ander, of anderen, 't zij, die ander 'n papieren voorschrift, of 'n persoon of kollege is, wiens macht op geweld en onrecht berust. Maar dit handelen volgens ejgen inzichten moeten de mensen leren; want wel makkelik is 't voor groten zowel als kleinen alle lusten en verlangens, die innerlik leven, maar te voldoen, wel gemakkelik is 't voor zich zelf vrijheid van handelen te verlangen, maar 't moeilike is die van anderen te eerbiedigen, niet in woorden, maar in daden, tot in de kleine daden der intieme samenleving. En juist die maken 't moeielik, die schijnbaar kleine dingen van de dag. 't Is veel makkeliker eenmaal 'n grote daad van opoffering en zelfverlochening te doen, dan dag in dag uit in 't gewone dagelikse leven anderen hun vrijheid te laten en zelf waard te zijn, de vrijheid die anderen ons laten. Dit moet geleerd worden, dag in, dag uit. En dit moet reeds in de jeugd geleerd worden. In de jeugd moeten de kinderen vrij gelaten worden zoveel

Sluiten