Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Vertrek van Willem V in 1796. Inz. Jurrissen, Naarden.

10. Aankomst van Willem I in 1813. Inz.J. Hagoort te Naarden.

11. Germaansche Haardstede, waarschijnlijk uit de eerste eeuw onzer jaartelling.

12—14. Drie afbeeldingen van andere Germaansche Haardsteden, opgegraven op de Hilversumsche heide 1853.

15—17. Drie afbeeldingen van reusachtige steenen, gevonden bij Hilversum.

18. Vitrine, bevattende: a. een verzameling steenen, opgegraven te Hilversum, waarbij enkelen met overblijfselen van versteende dieren; b. gedeelten van een mammouth's tand, die bij de opgraving in 1850 nog vrij gaaf was; c. steenen werktuigen, zooals die onder de deksteenen der 40 opgegraven haardsteden gevonden zijn; cl. zes ruw bewerkte steenen ballen; e. een kommetje van geelbruine aarde, uit de hand gevormd; f. een Romeinsch kruikje met de letters SPQR (Senatus Populusque Romanus); g. overblijfsel van een geschonden en verroest, onder groote steenen op de heide gevonden, tweesnijdend zwaard; h. een meteoor, gevonden op de heide tusschen Hilversum en Loosdrecht.

19. Vitrine, bevattende: Urnen, groot en klein (een der kleine urnen werd gevonden in een der groote). Voorts een fijner bewerkte urn, die opgegraven werd te Garderen, twee koperen armbanden en het overblijfsel van een ring.

N°. 11 —19 werden ingezonden door familie Perk te Hilversum.

20. Vitrine, bevattende een verzameling van 464 grootere en kleinere steenen werktuigen uit bij Hilversum gevonden haardsteden, in den breede omschreven bij Janssen „Hilversumsche Oudheden" en Holwerda „Nederland's Vroegste Beschaving." Inzending van het Rijks Museum van Oudheden te Leiden.

21—23. Drie Platen met oude tegels. Inz. Spoor te Muiden.

24. Schokker-Jacht (model) van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, gebouwd in 1858 door Th. Pauw, scheepsbouwmeester te Muiden.

25. Klipper Brikschip (model) gebouwd door denzelfde in 1854.

26. Oude Bel met inschrift: Franciscus Schaapman, Amsterdam 1735. Inz. Schubert te Naarden.

27. Bus hout met ijzer beslag enz.) Heeft dienst gedaan aan de sluis te Muiden. Inz. v. d. Velden te Muiden.

?8 Oude Steen (met miskelk er op) gevonden in zee op de plek, waar eens het oude Naarden stond. Inz. J. D. v. Heel te Naarden.

29—30. Wapentropheeën. Inz. Sted. Museum te Amsterdam.

De meeste dezer wapenen zooals zij bij het beleg van Naarden (1813) gebruikt werden.

Sluiten