Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. Oude geweren. Inz. Dilman te Muiden en Oude lans, inz. v. Amerongen te Naarden.

32. Kuras. Inz. J. Verwer te Blaricum.

33. Schuttersuniform, zooals bij het beleg van Naarden (1813) gedragen werd. Inz. het Stedelijk Museum v. Amsterdam.

RAADZAAL.

A. PORSELEINTAFEL.

Aan het Gooi, met name aan Weesp, komt de eer toe voor zoover de Noordelijke Nederlanden betreft — het eerst porselein te hebben vervaardigd. De oprichter der eerste fabriek aldaar was Graaf van Gronsveld Diepenbroek. Deze fabriek werkte van 1764—1771.

Toen ging zij over in handen van den predikant Mol te Oud-Loosdrecht, die haar naar zijn woonplaats overbracht. Na zijn dood in 1782 bleef zij nog twee jaar werken, waarna de nieuwe eigenaren haar in 1784 verplaatsten naar OuderAmstel. Evenwel ook hier gold het bekende: „niets bestendig van duur". In 1808 werd deze fabriek wederom verplaatst, en wel naar Nieuwer-Amstel. Twee jaar later moest zij reeds opgeheven worden in verband met meer dan eene omstandigheid; de groote oorzaak zal wel geweest zijn, dat het onmogelijk was te eoncurreeren met het buitenland. Dat het werk dezer vier fabrieken een zekere overeenkomst vertoont

Bezoekers van het Gooi!

Wilt Gij rustig iets schoons zien? Bezoekt dan het

PAVILJOEN LARENBERG

§

; te Laren (N.H.),

: waar men van af

r" den toren, het ge\

l heele Gooi overziet.

f >

i Lunch. . a f 1.— Diner . . „ „ 1.50 Pension „ „ 3.50

Zich beleefd aanbevelend, J. A. DALLOYAUX, Propriétaire.

Sluiten