Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LARENSCHELARENSCHE

KUNSTHANDEL KUNSTHANDEL

VILLA MAUVE VILLA MAUVE

- LAREN N.-H. - - LAREN N -H. -

.. ^ Molenweg 420a

Mauve-Tentoonstelling bij den Molen. ...

Gedurende de maand Sep= Telefoon intercomm. 7 tember a.s. wordt, bij gelegenheid van de onthulling YV7ie het land van Mauve van het herinneringsteeken

voorANTON MAUVE,een zeer bezoekt, verzuime

belangrijke tentoonstelling n'et een bezoek te brengen

gehouden van diens werken, aan de permanente Tendoor de gelukkige bezitters

daartoe welwillend in bruik- t0°nstelling van het werk

leen afgestaan. =.= =:= =:= der Larensche Schilders.

namens het tony offermans Dagelijks geopend, ook

MAUVECOMITÉ r-w , ~

- N. VAN HARPEN Zondags. Gratis toegang.

Sluiten