Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43. Pertinent Verhael van het belegeren en innemen der Stadt Naerden door Syn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien den 13 Sept. 1673. Uit het Stedel. Archief te Naarden.

44. Gildeboek van 't fluweel, felpen en manufacturen werkersgilde binnen de stadt Naerden. Uit het Stedel. Archief v. Naerden.

45. Opkomst en Ondergang van Naerden door Hortensius (zie no. 25). Inz. Perk te Hilversum.

46. Journaal Brieven bevattende het belangrijkste voorgevallene binnen Naerden van 17 Nov. 1813 tot 12 Mei 1814. Inz. Dilman te Hilversum.

47. Notariëele Acte, waarbij verklaard wordt dat de reliquie, aan de kerk te Naarden gegeven door Jan Walterzoon, afkomstig is van het lichaam van St. Vitus. (20 Mei 1469:. Uit het Sted. Archief van Naarden.

48. Bidprentje van den Z.Eerw. Heer W. A. Hölsche, Roomsch Priester te Hilversum, gest. in 1801. Inz. Veen te Hilversum.

49. Vier Communieplaatjes van:

Claes Janz. Reijn, 10 April 1800.

Cornelia Andriesen, 2 April 1801, Hilversum.

Mietje v. d. Dijssel, 4 Juni 1805.

Geysje Reijn, 1 Juli 1832, Hilversum.

Inz. G. Veen te Hilversum.

50. Gedicht van J. Houtman „Aan de R. C. Invvooners van Hilversum bij de plechtige inwijding hunner nieuwgebouwde Kerk, den vierden van Hooimaand 1786". Inz. Veen te Hilversum.

51. Bruiloftsvers <op satijn) bij het huwelijk van Anthony Pieter van Dishoeck en Cornelia Adriana Ockerse, den 6dcn van Bloeimaand 1744. Inz. C. A. J. van Dishoeck te Bussum.

A. P. v. Dishoeck was Proost en Aartsdiaken van 't Capittel van St. Jan te Utrecht en o.a. Vrijheer van Mijdrecht, Thamen, Wilnis, Uvthoven, Sevenhoven, Achttienhoven enz. (Zie Galerij No. 1.)

52. Zegel (in lak) van A. P. v. Dishoeck. Inz. v. Dishoeck te Bussum.

53. Ondertrouwbriefje van G. J. Arentsen en A. v. d. Schoot. Inz. Arentsen te Naarden.

54. Eigenhandige Brief — 8 Nov. 1596 — aan Jacob Ghijsbert, Notaris te Amsterdam, bevattende een omstandig verhaal van de vermeestering van Naarden in 1572 door de Spanjaarden. Met handteekening van Petrus Scriverius.

55. Jacobus Verhoef portret). Inz. Diakonie te Naarden.

Heeft bij testament vele gelden vermaakt aan de armen. Ligt begraven in de Oude Kerk te Amsterdam. Aan de Fransche Kerk te Naarden vermaakte hij (in 1733) 1000 gld. en aan de Waalsche diaconie 2000. Het geslacht Verhoef schijnt langen tijd in Naarden te hebben gewoond. Op

Sluiten