Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70. Voorhangsel (rOlS). Inz- Israël. Gem. te Hilversum.

71. ")0^ of maatbordje. Inz. Isr. Gem. te Naarden.

Wordt gebruikt om de dagen te tellen tusschen Paasch- en Wekenfeest.

72. Kroon (zeer oud). Ter versiering der Thora. Inz. Israël. Gem. te Naarden.

73. .Waschbekken met kan, ten gebruike van de O^nO-

Nagekomen:

74. Aquamanile. Inz. Gem. Weesp.

Een hol bronzen beeldje met handvat, voorstellende een ram, die door een of ander monsterachtig dier in den nek wordt gebeten. Het iseenigszins beschadigd. Boven in den kop bevindt zich een klep. Volgens een aanteekening in het bekende werk van C. v. Arkel en A. W. Weissman „Noord-Hollandsche Oudheden" moet zich in het nationaal museum te Budapest een soortgelijk beeldje bevinden. Men noemt het daar „aquamanile", schenkkan, die de priesters bij de mis gebruiken.

Sluiten