Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stadhouder van Goylandt en Schout van Muyden en Naerden, later ook Burgemeester van laatstgenoemde stad.

De zoogenaamde „Hamburger Post" was sedert 1609 te Naarden gevestigd in het gebouw, dat nu nog het Burger-Weeshuis is, en waarin o.a. nog aanwezig is (in het „voorhuis ') een kleine oven op welks plaat een postpaaid en het jaartal 1690 — waarschijnlijk ten dienste der postillons.

h. Mangelplank. Inz. Dilman te Hilversum.

Met het jaartal 1661. Nadat het te mangelen linnen om een cilindervormigen stoK gewonden was, werd de plank met krachtigen druk heen en weer gerold. —

F. Uithangbord. Inz. F. Lammers te Hilversum.

Een ovaal bord met opschrift:

Régie des Droits

Réunis Bureau de Débit du

Tabac des Manufactures Imperialis B. Andriessen

Na de inlijving van Holland bij het Fransche Keizerrijk werd in 1810 o.a. zelts de binnenhandel tusschen Holland en de Oostelijke provinciën belemmerd door de „droits réunis", een indirecte belasting op wijn, zout, bier en tabak. In 1812 maakte de Regeering den Tabakshandel tot monopolie van den Staat, die zijn waar op hoogen prijs hield en de tabaksfabrikanten en winkeliers van hun bestaan beroofde. In de geschiedenis bekend onder den naam „Regie" Aan de duurte der tabak herinnert (eigenaardige bizonderheid!) de naam van een der oudste Amsterdamsche Studenten Gezelschappen E.T. E.B. O. N. - Eigen Tabak En Bollen Om Niet. -

G. Kleine Vitrine, bevattende:

1. Groote Zilveren Medaille.

Aan de voorz: Beeltenis van Prins Willem III, met randschrift: „Wilhelmus III D. G. Princ Auraicae Com Nasse". Aan de keerz: Gevecht hij Naarden met opschrift: „Naerden overwonnen den 2 Sept. A° 1673.

2. Groote Zilveren Medaille.

Aan de voorz: Beeltenis van Prins Willëm III met randschrift- Syn Conincklijke Hoogheit Wilhem Henrick Prins van Oranien en Nassau Capitein Ad'' Ge Vr. Enigde ned. la." Aan de keerz: Belegering der Stad Naarden met randschrift: „De Belegeringe der Stadt Naerden zijnde de herste Overwinninge die zijn Hoogheit de Heer Prinse van Oranien heeft gedaen op den 12 Sepb" 1673."

3. Kleine Zilveren Medaille.

Aan de voorz: Beeltenis van den Prins met het randschrift: „Gulhei III DG. Princ Aur. EA Westf. Gub." Aan de keerz: Beeltenis van den Prins te paard met het randschrift: „Regit et Tegit" (Hij bestuurt en beschermt).

4. Kleine Zilveren Medaille.

n ^>an J*? vo°rz: Beeltenis van den Prins, met randschrift: „Guilhel III • O. rinc Aur. Holl et Westf. Gub." Aan de keerz: De Belegering der btad met opschrift: „De belegering en 't innemen van Naerden 12 Sept. 1673."

Deze vier medailles zijn ingezonden door J. Heshuijsen te

Bloemendaal. De twee groote zijn nergens beschreven, in het

Rfeweftkabinet niet aanwezig en misschien eenige exemplaren.

Sluiten