Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//-£-TA2- IN

7

5. Medaille van den Burgemeester van Bylmermeer. Inz. W. Schipper te Bussum.

De Bijlmermeer — een der vier afdeelingen of „stokken" van Weesper Kerspel — had eigen Baljuw, Dijkgraaf, Schout en Secretaris.

Bij den grooten doorbraak in 1702 is slechts één boerenwoning blijven staan (zie o.a. Nederl. Stad- en Dorpbeschrijver door L. van Ollefen 1795 Dl. 3.

6. Gildepenning. Inz. W. Schipper te Bussum.

Aan de voorz: Een Man met een baal op den schouder; aan de keerz. het inschrift: „Ewert Dierckse Van Der Meer lti94."

7. Gildepenning. Inz. D. van Gelder te Naarden.

Aan de voorz: een schaar — zooals die ook voorkomt op het gildebord in de weverij (bovenzaal) — en aan de keerz. de naam „Hermanus Rissingh".

Deze penning is gevonden in Naarden en is afkomstig van het Kleêrenmakersgild.

BOVENZAAL.

H. Weefgetouw (model). Inz. K. Perk Vlaanderen te Hilversum.

Mocht in den Catalogus der Tentoonstelling niet ontbreken — immers reeds bij Van Ollefen (uitgegeven in 1795), onder de titelprent, heet het: „Het spinwiel, weefgetouw, de drokke zeevaardij, „De baggerbeugel, ploeg, de nutte melkerij,

„En vischvangst doen ons Gooi- en Amstelland beschouwen."

Sluiten