Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anno. Het stamhuis der Karolingers kwam toen in het

810. bezit van Duurstede, en Keizer Karei de Groote hield er dikwerf zijn verblijf, ten einde zich met het uitoefenen der jacht in de dichte wouden van het Sticht te kunnen vermaken. Hij hief er een tol, welke eerst in het jaar 1811 werd opgeheven. 817. Zijn zoon Lodewijk de Vrome volgde hem op

en stond Duurstede in leen af aan den onttroonden 82ö. Deenschen Koning Heriold of Harold, nadat deze zich

te Ingelheim had laten doopen. 852. Na zijnen dood kwam dit kasteel weder in leen

aan zijnen broeder Roruk, wien liet bezit meermalen door de Noormannen werd betwist, doch door dc wapenen wist hij zich te handhaven. 868. Daarna vinden wij als bezitter vermeld een zoon

van Herold, Godfried genaamd, welke met eene dochter van Keizer Lotharius II was gehuwd, en in 885. het jaar 885 op het kasteel te Spijk door graaf

Everhard werd vermoord.

949. Blijkens een giftbrief van Keizer ütto 111 op

verzoek van Bisschop Balderic, verbleef Duurstede aan de Utrechtsche kerk.

1261. Bisschop Hendrik van Vianen schonk het ver¬

vallen slot aan Zweder van Zuylen van Anholt, die 1288. het kasteel weder liet opbouwen en tot aan zijnen

dood in het jaar 1288 bezat.

1300. Zijn zoon üijsbert, die den naam zijner moeder

Hendrica, erfdochter van Abcoude, aannam, volgde hen op, doch bleef slechts kort in 't bezit, daar hij reeds in 1300 overleed en den 1 Mei 1300 in de

Sluiten